SETTER KULUBÜ İSTANBUL DERNEĞİ (SKİD)
DERNEK KAYIT BÖLÜMÜ (YENİ KAYIT)
T.C Kimlik No :
Adı Soyadı :
Şifre :
E-Mail Adresi :
Baba Adı :
Anne Adı :
Doğum Tarihi :
İkamet Adresi :
Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl-İlçe-Köy :
Cilt-Sayfa-Kütük :
Mesleği :
Kan Grubu :
Tel Cep :
Tel Ev :
Tel İş :

Setter Kulübü istanbul Derneğine üye olmak istiyorum.
Üyelik şartlarına haizim.Dernek Tüzüğüne uygun faaliyetlerde bulunacağımı taahüt ederim


19.8.2019
Adı Soyadı
İMZA
Yukarıda açık kimliği yazılı ............... ............'ın üyelik başvurusu incelenmiş olup, Yönetim Kurulu'nun .../.../20.... tarih ve ........sayılı kararı ile üyeliği kabul edilmiştir.

SETTER KULÜB İSTANBUL DERNEĞİ    İBAN:TR760020500009390684600001

Hesap nosu:93906846-1  Kuveyt Türk Yenibosna Şubesi


TEBLİĞ EDEN                                                                                     TEBELLÜĞ EDEN